Patent hakkı nedir, buluşlarınızı koruma altına almanın yasal bir yoludur. Bu makalede, patent hakkının ne olduğu ve nasıl kazanıldığı hakkında önemli bilgilere ulaşacaksınız.

1. Patent Hakkı Nedir?

Patent hakkı, yeni ve sanayiye uygulanabilir bir buluşun yasal olarak korunmasını sağlayan bir hak türüdür. Patent, buluş sahibine, belirli bir süre boyunca bu buluşu kullanma hakkı verir. Bu süre genellikle 20 yıldır. Patent hakkı sayesinde buluşunuzun izinsiz kullanılmasını ve ticaretini yapılmasını engelleyebilirsiniz.

2. Ortak Buluşlar ve Patent Hakkı

Buluşlar bazen birden çok kişi tarafından birlikte gerçekleştirilir. Bu durumda, patent hakkı taraflar arasında paylaşılır. Ancak, taraflar başka bir anlaşma yapmadıkça, bu hak müştereken aittir.

Eğer aynı buluş bağımsız olarak birden fazla kişi tarafından aynı zamanda gerçekleştirilirse, patent isteme hakkı daha önce başvuru yapan kişiye veya rüçhan hakkı tanınan diğer kişilere aittir.

3. İlk Başvuranın Hakları

Patent başvurusu yapmak için ilk başvuruda bulunan kişi, başka bir kanıt olmadığı sürece, patent hakkının sahibi olarak kabul edilir. Bu, buluşunuzu korumak istediğinizde hızlı hareket etmenin önemini vurgular.

Patent hakkı, buluşlarınızı koruma yolunda önemli bir adımdır. Buluşunuzu ticarileştirmek veya başkalarının kullanmasını engellemek istiyorsanız, patent almayı düşünmelisiniz. İlk başvuruda bulunan kişinin avantajı ve patent hakkının nasıl kazanılacağı gibi konularda daha fazla bilgi almak ve patent başvurusu sürecinizi yönlendirmek için Bursa Marka Tescil ve işbirliği yaptığımız uzmanlarımızdan yardım alabilirsiniz. Patent hakkı ile buluşlarınızı korumanın ve ticarileştirmenin yollarını keşfedin.

 

Patent İsteme Hakkının Gasbı: Patent Hakları Nasıl Değişir?

 

patent isteme hakkının gasbı-bursa marka tescil

Patent hakkı, buluş sahibine bir dizi ayrıcalık ve koruma sağlar. Ancak, patent başvurusu sürecinde patent isteme hakkı bazen tartışmalara yol açabilir. Bu makalede, patent isteme hakkının gasbı konusunu ele alacağız ve nasıl etkilediğini açıklayacağız.

1. Patent İsteme Hakkının Gerçek Sahibi

Patent başvurusu sırasında, patent isteme hakkının gerçek sahibinin kim olduğu belirsiz olabilir. İşte bu durumda, bir kişi, başvuru sahibinin hak sahipliğine karşı dava açabilir. Bu, patent hakkının kimin hakkı olduğu konusunda açıklık sağlamak için önemlidir.

2. Dava Sonuçlarına Göre Seçenekler

Dava sonucunda, hak sahipliği iddiasının davacı lehine sonuçlanması durumunda, belirli seçeneklere sahip olunur:

  • Gasbın Söz Konusu Olduğu Önceki Patent Başvurusunun Kabulü: Davacı, gasp ettiği patent isteme hakkı ile ilgili önceki patent başvurusunun kendi başvurusu olarak kabul edilmesini ve işlem görmesini isteyebilir.

  • Yeni Patent Başvurusu: Aynı rüçhan hakkından yararlanarak, aynı buluş için yeni bir patent başvurusu yapabilir. Bu yeni başvuru, ilk başvurunun tarihi itibariyle işlem görür ve gasp edilen başvuruyu geçersiz kılar.

  • Başvurunun Ret Edilmesi: Davacı, gasp edilen başvurunun ret edilmesini talep edebilir.

3. Patent İsteme Hakkı ve Dava

Patent isteme hakkını belirlemek için açılan dava sonuçlanana kadar başvuru, davacının rızası olmadan geri alınamaz. Davacının talebi reddedilmişse, başvurunun ilanından kararın kesinleşme tarihine kadar geri çekilemez. Eğer talep kabul edilmişse, patentin verilmesi işlemleri mahkeme tarafından ertelenir ve kararın kesinleşme tarihinden itibaren üç aylık bir süre içinde gerçekleştirilir.

Patent isteme hakkının gasbı, patent başvurusu sürecini karmaşık hale getirebilir. Bu nedenle, patent hakkıyla ilgili anlaşmazlıkların çözümüne dikkat etmek önemlidir. Patent isteme hakkı konusunda yaşadığınız herhangi bir anlaşmazlık veya sorun için uzman bir hukuk danışmanından destek almanız faydalı olacaktır. Patent hakkı, buluşlarınızı koruma ve ticarileştirme yolunda önemli bir adımdır.

 

Patentin Gasbı: Hak Sahipliği İddiaları ve Hukuki Süreçler

 

patentin gasbı-bursa marka tescil

Patent hakları, bir buluşun yaratıcısına veya sahibine tanınan ayrıcalıklardır. Ancak, bazen patentin kimin hakkı olduğu konusunda anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir. Bu makalede, patentin gasbı kavramını ele alacak ve hukuki süreçlerin nasıl işlediğini anlatacağız.

1. Patentin Gerçek Hak Sahibine Verilmesi

Patentin, gerçek hak sahibinden başkasına verilmişse, gerçek hak saibi olduğunu iddia eden kişi, patentin kendisine devredilmesini talep ve dava edebilir. Bu, patentin sahipliği konusundaki anlaşmazlıkların çözümüne yardımcı olur.

2. Kısmi Hak İddiaları ve Müşterek Hak Sahipliği

Patent üzerinde yalnızca kısmi bir hak iddia ediliyorsa, bu durumda, müşterek hak sahipliği talep edilebilir. Bu, patentin sadece belirli haklarının veya taleplerinin paylaşılmasını sağlar.

3. Talep ve Dava Süreleri

Talep ve dava hakları, patentin ilanı tarihinden itibaren iki yıl içinde kullanılabilir. Kötü niyet halinde ise, patentin koruma süresinin sonuna kadar da talep ve dava edilebilir.

4. Patent Sicili’ne Kayıt

Patent haklarına ilişkin dava ve talepler, ilgililerin talebi üzerine üçüncü kişilere karşı hüküm ve sonuç doğurmak üzere Patent Sicili’ne kayıt edilir. Bu, ilan edilen kararların ve patent haklarına ilişkin diğer önemli bilgilerin kaydedilmesini sağlar.

Patent haklarının gasbı, bir patentin kimin hakkı olduğu konusunda yaşanan anlaşmazlıkları çözmek için yasal bir süreçtir. Hak sahipleri ve ilgili taraflar arasındaki anlaşmazlıkların hukuki süreçlere tabi tutulması gerektiğinde, uzman hukuk danışmanlarından destek almak önemlidir. Patent hakları, icatlarınızı ve buluşlarınızı koruma ve ticarileştirme yolunda kritik bir rol oynar.

 

Gasbın Sona Erdirilmesinin Sonuçları: Patent Hakları ve Lisanslar

 

gasbın sona erdirilmesinin sonuçları-bursa marka tescil

Patent haklarına ilişkin hak sahipliğinin değişmesi durumunda, bu değişikliğin sonuçları oldukça önemlidir. Bu makalede, patente ilişkin gasbin sona erdirilmesinin yasal sonuçlarına ve lisans haklarına etkilerine odaklanacağız.

1. Üçüncü Kişilerin Hakları Sona Erer

Patent sahibi değiştiğinde veya gasp sona erdirildiğinde, bu değişiklik Patent Sicili’ne kaydedilir. Bu kayıt işlemi tamamlandığında, üçüncü kişilerin, o patente dayalı lisanslar ve tanınan diğer hakları sona erer. Bu, patentin yeni sahibinin haklarını koruma ve kontrol etme yetkisini yasal olarak sağlar.

2. Lisans Verilmesi Talebi

Özellikle patent sahibinin gerçek değişimi durumunda, eski patent sahibi veya lisans alan kişi, dava öncesi veya sonrası dönemde lisans verilmesini talep edebilir. Ancak, buluşu kullanmaya başlamış veya kullanma için ciddi hazırlıklara girmişse, lisans talebi için belirli süreler öngörülmüştür.

– Eski patent sahibi için: İki ay.
– Lisans alan için: Dört ay.

Bu süreler, gerçek patent sahibinin Sicil’e kaydının ilgililere tebliğ edildiği tarihten itibaren başlar.

Lisans, makul süre ve koşullarla verilir. Bu süre ve koşulların belirlenmesinde, zorunlu lisansın verilmesine ilişkin hükümler de kıyasen uygulanır.

3. Buluş Yapanın Belirtilmesi

Patent belgesinde, buluşu yapanın adı belirtilir. Buluşu yapan kişi, başvuru sahibi veya patent sahibi olarak tanınma ve adının patente dahil edilmesi hakkına sahiptir. Bu, buluşun yaratıcısının tanınması ve haklarının korunması açısından önemlidir.

Gasbın sona erdirilmesi ve patent haklarının değişmesi, patent sürecinin karmaşıklıklarını içerebilir. Patent hukuku konularında profesyonel hukuk danışmanlarından destek almak, bu tür anlaşmazlıkların etkili bir şekilde çözülmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, buluşu yapan kişinin tanınması ve patent belgesinde adının belirtilmesi, adil haklar ve tanınma sağlar.

 

Bursa Marka Tescil Çevrimiçi Patent İşlem Ücretleri

Patent Başvuru Ücreti

Orijinal fiyat: ₺15.000,00.Şu andaki fiyat: ₺7.500,00.

Faydalı Model Başvuru Ücreti

Orijinal fiyat: ₺15.000,00.Şu andaki fiyat: ₺7.500,00.

Patent Belgesi Ücreti

Orijinal fiyat: ₺8.500,00.Şu andaki fiyat: ₺3.575,00.

2. Yıl Patent Sicil Kayıt Ücreti

Orijinal fiyat: ₺8.500,00.Şu andaki fiyat: ₺3.550,00.